فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

1.5 گیگابایت/10200ت
مدت:15روزه
حجم:1.5گیگابایت
قیمت:10200تومان