خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1.5 گیگابایت/10200ت
مدت:15روزه
حجم:1.5گیگابایت
قیمت:10200تومان