فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

2.5 گیگابایت/13000ت
مدت:15روزه
حجم:2.5گیگابایت
قیمت:13000تومان