خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

2.5 گیگابایت/13000ت
مدت:15روزه
حجم:2.5گیگابایت
قیمت:13000تومان