خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

2.5 گیگابایت
مدت:15روزه
حجم:2.5گیگابایت
قیمت:17400تومان