فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

5 گیگابایت/18500ت
مدت:15روزه
حجم:5گیگابایت
قیمت:18500تومان