خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

5 گیگابایت/18500ت
مدت:15روزه
حجم:5گیگابایت
قیمت:18500تومان