فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

750 مگابایت/8000ت
مدت:15روزه
حجم:750مگابایت
قیمت:8000تومان