خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

750 مگابایت/10700ت
مدت:15روزه
حجم:750مگابایت
قیمت:10700تومان