خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

750 مگابایت/8000ت
مدت:15روزه
حجم:750مگابایت
قیمت:8000تومان