فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

200 مگابایت/3500ت
مدت:1ماه
حجم:200مگابایت
قیمت:3500تومان