خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

​1ماهه -20 گیگابایت/68000ت
مدت:1ماه
حجم:20گیگابایت
قیمت:68000تومان