خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1ماهه-4گیگ+200دقیقه درون شبکه+200دقیقه برون شبکه
مدت:1ماه
حجم:4گیگابایت
مکالمه درون شبکه: 200 دقیقه
مکالمه برون شبکه:200دقیقه
قیمت:25500تومان