فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

4 گیگ/13000 ت
مدت:2ساعته
حجم:4گیگابایت
قیمت:13000تومان