فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

1 گیگ/7000 ت
مدت:3روزه
حجم:1گیگابایت
قیمت:7000تومان