فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

2.5 گیگ/10500 ت
مدت:3روزه
حجم:2.5گیگابایت
قیمت:10500تومان