فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

750 مگ/5800 ت
مدت:3روزه
حجم:750مگابایت
قیمت:5800تومان