فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

12 گیگ/40000 ت
مدت:3ماه
حجم:12گیگابایت
قیمت:40000تومان