فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

6 گیگ/32000 ت
مدت:3ماه
حجم:6گیگابایت
قیمت:32000تومان