خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

3ماهه- 8 گیگ- 44000 ت
مدت: 3ماهه
حجم: 8گیگ
​قیمت: 44000ت