خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

3ماهه-17گیگابایت( 1000 دقیقه مکالمه شاتل موبایلی)+40گیگابایت ثابت
مدت:3ماه
حجم اینترنت همراه:17گیگابایت
مکالمه درون شبکه:نامحدود
حجم اینترنت ثابت: 40گیگابایت
قیمت:170000تومان