فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

15گیگابایت+مکالمه/50000ت
مدت:6ماه
حجم:15گیگابایت
مکالمه درون شبکه:1000دقیقه
قیمت:50000تومان