فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

20 گیگ/82000 ت
مدت:6ماه
حجم:20گیگابایت
قیمت:82000تومان