خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

6ماهه- 20 گیگ- 120000 ت
مدت: 6ماهه
حجم: 20گیگ
​قیمت: 120000ت