فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

24 گیگ(تخصیص ماهیانه)/92500 ت
مدت:6ماه
حجم:24گیگابایت
قیمت:92500تومان