فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

24 گیگ(تخصیص ماهیانه)/92500 ت
مدت:6ماه
حجم:24گیگابایت
قیمت:92500تومان