فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

28گیگابایت/99000ت
مدت:6ماه
حجم:28گیگابایت
قیمت:99000تومان