خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

28گیگابایت/112000ت
مدت:6ماه
حجم:28گیگابایت
قیمت:112000تومان