فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

60گیگابایت+مکالمه/160000ت
مدت:6ماه
حجم:60گیگابایت
مکالمه درون شبکه:1000دقیقه
قیمت:160000تومان