خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

6 ماهه - 60 گیگ/225000ت
مدت:6ماه
حجم:60گیگابایت
قیمت:225000تومان