فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

6 گیگ/26000 ت
مدت:6ماه
حجم:6گیگابایت
قیمت:26000تومان