فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

100مگابایت+مکالمه/1200ت
مدت:1روزه
حجم:100مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:1200تومان