فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

100مگابایت+مکالمه/1200ت
مدت:1روزه
حجم:100مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:1200تومان