فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

250مگابایت+مکالمه/2600ت
مدت:1روزه
حجم:250مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:2600تومان