فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

400مگابایت+مکالمه/3500ت
مدت:1روزه
حجم:400مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:3500تومان