فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

400 مگ+مکالمه/3100ت
مدت:1روز
حجم:400 مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:3100تومان