فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

400مگابایت+مکالمه/3900ت
مدت:1روزه
حجم:400مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:3900تومان