فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

400مگابایت/3900ت
مدت:1روزه
حجم:400مگابایت
قیمت:3900تومان