فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

5 گیگ/17000 ت
مدت:1روزه
حجم:5گیگابایت
قیمت:17000تومان