فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

650مگابایت+مکالمه/5000ت
مدت:1روزه
حجم:650مگابایت
مکالمه درون شبکه:100دقیقه
قیمت:5000تومان