فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

750مگابایت/5500ت
مدت:1روزه
حجم:750مگابایت
قیمت:5500تومان