فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

7گیگابایت/22000ت
مدت:1روزه
حجم:7گیگابایت
قیمت:22000تومان