خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

7گیگابایت/22000ت
مدت:1روزه
حجم:7گیگابایت
قیمت:22000تومان