فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر می باشد:

7 گیگ شاتل موبایل پلاس/22000 ت
مدت:1روزه
حجم:7گیگابایت
قیمت:22000تومان