خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
ندارد

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

10گیگ / 34000ت