خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1ماهه -10 گیگابایت - 34000ت
مدت:1ماهه
حجم:10گیگ
​قیمت: 34000تومان