فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

1 گیگ/9500 ت
مدت:1ماه
حجم:1گیگابایت
قیمت:9500تومان