خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

1ماهه -2.5 گیگابایت - 14000ت
مدت:1ماهه
حجم:2.5گیگ
​قیمت:14000تومان