خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

20 گیگابایت/​91100ت
مدت:1ماه
حجم:20گیگابایت
قیمت:91100تومان