فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

2 گیگ/ 12900 ت 
مدت:1ماه
حجم:2گیگابایت
قیمت:12900تومان