خدمات
خرید
پشتیبانی
شاتل موبایل من
فراموشی کلمه عبور
جزییات بسته
ورود شماره
پرداخت

جزییات بسته انتخابی شما به شرح زیر است:

2 گیگ/ 12900 ت 
مدت:1ماه
حجم:2گیگابایت
قیمت:12900تومان