فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

300مگابایت/4900ت
200مگابایت هدیه
مدت:1ماه
حجم:300مگابایت+200مگابایت هدیه
قیمت:4900تومان