فراموشی کلمه عبور
جزئیات بسته اینترنت همراه
ورود شماره
پرداخت

جزئیات بسته اینترنت همراه انتخابی شما به شرح زیر است:

300 مگابایت/4900ت
مدت:1ماه
حجم:300مگابایت
قیمت:4900تومان